Agrupació Mutua. Premia l'estalvi Infantil

Per nomès 1€ al dia, Agrupació Mutua ofereix un producte atractiu per a totes les persones que no tenen una gran capacitat d´estalvi però tenen ganes i veuen la necessitat de començar a fer-ho degut a les seves responsabilitats familiars

Avantatges de l´Estalvi Infantil:

·         Podem realitzar aportacions mensuals a partir de 30 € mensuals. Aquest producte ens permet començar a estalviar des de només 1 € al dia!!!. Ideal per a pares que volen fer una petita guardiola pels seus fills o per a avis que desitgen deixar uns diners als seus néts.
·         La rendibilitat històrica, des del llançament del producte el 2004, és del 2,87%. Actualment la rendibilitat està al 1,50% i amb tendència a l´alça. Adjunto un projecte d´aportacions mensuals de 30 € a 30 anys (sense revalorització) amb un tipus d´interés estimat del 2%. Aquesta rendibilitat s´aconsegueix des del primer euro.
·         Es pot rescatar totalment a partir del primer anysense cap penalització sobre els interessos i, a partir del tercer any, es poden fer rescats parcials amb un mínim de 150 €. Adjunto la fitxa del producte.  Al rescatar la pòlisa, els interessos tributen al 19% en l´IRPF en concepte de rendiments del capital mobiliari.

  Requisits per a la seva contractació: 

·         l´únic requisit és que en el moment de la contractació el beneficiari sigui un menor d´edat i que el prenedor/assegurat sigui una persona física major d´edat amb NIF o NIE. La pòlissa és vitalícia i es pot mantenir més enllà que el beneficiari sigui major d´edat.

 A més, durant la present campanya, les pòlisses formalitzades rebran un obsequi pel nen/a en funció de la seva edat i dels regals disponibles.

Comentarios

Entradas populares